מפעלי הנדסה רמים

ת.ד. 668 יובל יניב, א.ת. דרומי

קרית שמונה 11015

 

מזכירות: 04-8276100

שיווק: 04-8276107

מנכ"ל: 04-8276101

פקס: 04-6949782

דוא"ל:- poles@ramim.net