מגן טיפוס

מפעלי הנדסה רמים מייצרת מגני טיפוס על עמודי חשמל.
המיגון בפני טיפוס על עמודי חשמל מיוצר לדרישת הלקוח בצורת דוקרנים.