עמודים מפורקים

עמודים מפורקים לקווי מתח גבוה   161KV ו-400KV כולל הארכות וזרועות
ניתן לספק את העמודים מגולוונים בגילוון חם ו/או צבע לפי דרישת הלקוח